Meer dan een kwart van de grote bedrijven wereldwijd heeft in de afgelopen twaalf maanden geen mobiele apps gebouwd, aangepast of gevirtualiseerd. Onderzoeksbureau Gartner noemt het cijfer opvallend hoog, maar wijst erop dat het cijfer nog altijd lager is dan vorig jaar, toen het percentage op 36% lag.

Voor het onderzoek zijn 163 IT- en business managers ondervraagd door onderzoeksbureau Gartner. Adrian Leow, onderzoeksdirecteur bij Gartner, stelt dat grote bedrijven langzaam reageren op de toenemende vraag naar mobiele apps. “Veel IT-teams hebben een significante achterstand met applicatiewerk dat zij nog moeten afronden, wat het risico vergroot dat lines of business langs de IT heen werken om sneller te krijgen wat zij willen”, legt Leow uit. “Ontwikkelteams moeten hun prioriteiten opnieuw overdenken en in controle blijven over mobiele appontwikkeling om niet het risico te lopen IT-budgetten en de waardering voor de IT-afdeling aan te tasten.”

Gemiddeld acht apps ontwikkeld
Bedrijven die in de afgelopen twaalf maanden wel actief zijn geweest met mobiele appontwikkeling, hebben gemiddeld acht verschillende apps ontwikkeld. Dit aantal is ongeveer gelijk aan 2016. Gemiddeld hebben bedrijven momenteel 2,6 mobiele apps in ontwikkeling. Daarnaast hebben zij plannen in de komende twaalf maanden gemiddeld 6,2 apps te ontwikkelen. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat 52% van de respondenten al investeringen heeft gedaan in, onderzoek heeft gedaan naar of pilotprojecten heeft opgezet rond bots, chatbots of virtuele assistenten. Deze technologieën zijn nog relatief nieuw, waardoor Gartner het verrassend noemt hoeveel interesse bedrijven hiervoor tonen. Het onderzoeksbureau noemt dergelijke technologieën ook wel ‘postapp technologieën’, die behoren in een tijdperk waarin de traditionele app die vanuit een appwinkel op een mobiele apparaat wordt geïnstalleerd slechts één van de manieren is om functionaliteit en dienstverlening te leveren aan mobiele gebruikers. Gartner noemt het van belang dat bedrijven de verschillende beschikbare postapp technologieën begrijpen, zodat zij zeker kunnen stellen dat hun mobiele app strategieën relevant en succesvol blijven.

Barrières voor mobiele initiatieven
De belangrijkste barrières voor mobiele initiatieven zijn volgens het onderzoek allen resources gerelateerd. Denk hierbij aan een gebrek aan financiering, beschikbare werknemers of vaardigheden/kennis. Andere barrières zijn een gebruik aan voordeel die de business uit dergelijk initiatieven kan halen en rechtvaardiging van de ROI. Gartner merkt op dat mogelijk ook een gebrek aan kennis over de behoeften van klanten een barrière is. 

Tot slot concludeert Gartner dat bedrijven consequent minder investeren in mobiele apps dan zij vooraf voorspellen. Zo voorspelt 68% van de bedrijven de investeringen in mobiele apps te zullen opvoeren, terwijl gemiddeld slechts 11% van het IT-budget geïnvesteerd wordt in mobiele apps. Bedrijven die in 2017 hun budget hiervoor willen verhogen, doen dit gemiddeld met 25%. 

In samenwerking met Executive People en Dutch IT-channel